Het expertise spreekuur is bedoeld voor re-integraties die zijn vastgelopen. De werkgever weet in die gevallen vaak niet hoe hier het beste mee om moet worden gegaan. Mogelijk dreigt er op termijn zelfs een WIA-instroom. De aanleiding voor dit spreekuur is doorgaans van inhoudelijke aard. In dat geval gaat Attension dieper in op het ziekteverzuim en de processen die hiermee samenhangen. Het doel is om na te gaan wat de beste stappen zijn voor een duurzaam herstel en de mogelijke inzet van passende interventies. Het expertise spreekuur wijkt in die zin af van de second opinion: dan wordt Attension ingezet om een tweede advies te geven aan de hand van de gegevens die op dat moment bekend zijn.

Werkwijze expertise spreekuur

Tijdens het spreekuur wordt in een uitgebreid gesprek nagegaan wat het verloop van de ziekte is, wat de oorzaken zijn voor de beperkingen en wat de mogelijkheden inhouden. Ook het gedrag dat tot deze situatie heeft geleid en hoe dit zich verhoudt tot de ziekte, wordt onderzocht. En of de gegeven behandeling afdoende is geweest.

De mogelijkheden van de werknemer binnen de uitvoering van het werk staan centraal. Attension vraagt – als onafhankelijke bedrijfsarts – informatie op over het dossier en toetst welke werkzaamheden de werknemer wel en niet kan uitvoeren. In overleg worden er specialisten ingezet, bijvoorbeeld wanneer er medische onduidelijkheden zijn of er naar nieuwe wegen wordt gezocht. Vervolgens worden de bevindingen schriftelijk uitgewerkt en toegelicht aan de werkgever, met inachtneming van de privacywetgeving. In de regel hoort hier ook het opstellen van een FML bij, en interventies die een betere belastbaarheid kunnen geven.

Het rapport kan gebruikt worden ter ondersteuning van de verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemer. Ook is het geschikt ter onderbouwing van het re-integratie dossier, voordat het UWV ingezet wordt.

Bedrijfsarts
Second opinion
Opdrachtgevers