Veel organisaties beschouwen ziekteverzuim als een probleem. De problematiek wordt echter niet altijd door ziekte veroorzaakt. Doorgaans is er namelijk sprake van management- en gedragsproblemen. Deze oorzaken moeten benoemd worden, zodat de mogelijkheden binnen de situatie verkend kunnen worden. De eerste stap is het serieus nemen van de klachten van werkgever en werknemer. Vervolgens ondersteunt en begeleidt Attension werkgevers en werknemers om samen te werken aan herstel.

Werkwijze verzuimbegeleiding

Attension gaat na wat de visie van de werkgever op verzuim is en welk beleid naar werknemers wordt gecommuniceerd. Eventueel kan Attension aanvullend ondersteunen in een adviestraject en helpen de visie op ziekteverzuim vorm te geven om optimale inzetbaarheid te realiseren. Het is een oud paradigma om er vanuit te gaan dat mensen die ziek zijn, niet kunnen werken. Een beter uitgangspunt is om te beoordelen wat mensen wel kunnen, ondanks hun ziekte. De bedrijfsvisie op verzuim wordt vastgelegd in een beleid en gedeeld met werknemers, zodat de spelregels verder afgesproken kunnen worden. Zodra deze visie en het beleid duidelijk zijn en worden uitgedragen door de ondernemingsraad, kunnen er kaders worden gegeven aan de verzuimbegeleiding. Hierin is een rol weggelegd voor de werkgever, P&O en werknemers. Wanneer Attension beroepsziektes constateert, worden deze gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziektes.

Werkvermogen en werkplezier

Attension verzorgt verzuimbegeleiding conform de Wet Verbetering Poortwachter en de beroepsrichtlijnen (NVAB); de methodiek van bedrijfsarts Jaap Hak is hierop ingericht. Het traject wordt rechtstreeks via werkgevers of via case management bureaus verzorgd. Dankzij de verzuimbegeleiding van Attension, krijgen de organisatie, werkgever en werknemer inzicht in de knelpunten en wordt hiervoor een effectieve, op maat gemaakte oplossing geboden. Tevens worden loonsancties van het UWV voorkomen, dankzij de zorgvuldige werkwijze van Attension. Zo wordt het werkvermogen en werkplezier op professionele wijze gestimuleerd!

Verzuimpreventie
Medische keuring (PMO)
Contact opnemen