Het kan gebeuren dat je het niet met elkaar eens bent: de werknemer, werkgever en bedrijfsarts zitten niet op één lijn. Wanneer het om het herstel en de re-integratie van werknemers gaat dan kan de deskundigheid van het UWV hier richting aan geven. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de mening van een andere bedrijfsarts. Dit duurt minder lang, is laagdrempeliger en minder bureaucratisch. Attension verleent deze zogeheten second opinion.

Second opinion bij ziekteverzuim

Een second opinion komt ook binnen de reguliere gezondheidszorg regelmatig voor. Met oog op werknemers betreft de second opinion een tweede mening in een lopende zaak rondom ziekteverzuim. Meestal bestaat er een geschil over de te volgen weg; de verhouding tussen werknemer en bedrijfsarts is verminderd en soms bestaat er zelfs frictie. De wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim maakt de uitspraak van een bedrijfsarts complex, wat een verschil in meningen en advies kan veroorzaken. Het kan voorkomen dat het advies van de bedrijfsarts afwijkt van de mening van werknemer of werkgever of van het advies van de behandelend arts. In die gevallen kan bij een andere, onafhankelijk bedrijfsarts getoetst worden of het juiste advies is gegeven. Attension biedt vanuit dit licht een consult waarin werknemers een second opinion kunnen krijgen over de lopende zaak. Wanneer een re-integratie volledig is vastgelopen, hebben werknemers en werkgevers baat bij het expertise spreekuur.

Onafhankelijkheid bedrijfsarts

Het doel van de second opinion is om een grotere onafhankelijkheid van de bedrijfsarts te realiseren. Een uitspraak van het UWV duurt doorgaans zes weken (of langer). Dankzij de second opinion krijgen de betrokken partijen snel en helder inzicht in de situatie, zodat verder kan worden gewerkt aan het herstel.

Bedrijfsarts
Expertises
Opdrachtgevers