De preventie van verzuim begint met een duidelijke visie op gezondheid binnen een organisatie. Door de juiste visie te ontwikkelen, werknemers voor te lichten over verzuim en goede arbeidsomstandigheden te realiseren, kan er op bedrijfsniveau een gezondheidsbeleid worden vastgelegd. Attension draagt – in samenwerking met de ondernemingsraad en het managementteam – bij aan de formulering en implementatie van dit beleid. Afhankelijk van de aard van de organisatie, wordt dit gecombineerd met een veiligheidsbeleid. Ook leidinggevenden worden ondersteund om deze visie tijdens werkoverleggen uit te dragen. Tot slot werpt Attension zich op als partner om het beleid en de integratie hiervan te monitoren. Zo worden de belangen van werkgevers en werknemers continu gewaarborgd.

Werkwijze verzuimpreventie

Attension geeft advies over arbeidsomstandigheden naar aanleiding van een risico inventarisatie. De invulling van deze inventarisatie is afhankelijk van de branche, waarin de organisatie actief is. In de risico inventarisatie zijn onderwerpen zoals werkstress, veiligheid op de werkvloer, omgangsvormen en ander psychosociale arbeidsomstandigheden opgenomen. Deze omstandigheden kunnen een risicofactor zijn, omdat ze door psychische klachten ziekteverzuim veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan toename van werkdruk wegens onderbezetting. Wanneer er sprake is van veel veiligheidsrisico’s, dan wordt doorgaans aanbevolen om een externe partij in te schakelen. In dat geval monitort Attension de voortgang om de kwaliteit van het traject te kunnen garanderen.

Actieplan met verbeteringen

Zodra bedrijfsarts Jaap Hak actief is op de werkvloer, signaleert hij omstandigheden die mogelijk een risico vormen. Dankzij deze actieve betrokkenheid, is hij in staat om opdrachtgevers van een advies op maat te voorzien. Attension benoemt waar werknemers tegenaan lopen en hoe de arbeidsomstandigheden naar een hoger niveau getild kunnen worden. Het resultaat is een overzichtelijk document, waarin een actieplan met verbeteringen te vinden is om de inzetbaarheid van werknemers te optimaliseren. Door de actiepunten goed te integreren in de management systemen, wordt de inzetbaarheid van werknemers onderdeel van het dagelijks denken en het handelen van werknemers en leidinggevenden. Zo blijven alle betrokkenen met elkaar in gesprek en richten zij hun aandacht op die processen, die van belang zijn voor het werkvermogen en werkplezier.

Verzuimbegeleiding
Medische keuring (PMO)
Contact opnemen